Twingly statistik

lördag 15 maj 2021

Vi är kallade att tala sanning och kalla saker vid dess rätta namn

Jag frågar vilken rätt någon av parterna har, att försvara det fruktansvärda krig som pågår i Jerusalem och Gaza. Det är sant att Staten Israel med hjälp utifrån har vuxit sig stark och kan hävda både materiell, vetenskaplig och militär överlägsenhet mot sina fiender, men till vilket pris har det skett och hur ser verkligheten ut i dag. Vad är det som sker i Jerusalem och i Gaza? Det är omöjligt för mig som kristen att ställa mig enbart på den ena sidan av denna konflikt. Vi måste ta reda på om det som sker verkligen är rättvist.

VI ÄR KALLADE ATT TALA SANNING OCH KALLA SAKER VID DERAS RÄTTA NAMN

(LÄS MERA HÄR.)

Vi frågar oss: Vad är budskapet från Guds ord till oss idag? Vad är vår kallelse, som troende?

Mitt svar till er idag skulle vara...

För det första är vi kallade att tala sanning och kalla saker vid deras rätta namn. Det som händer i Jerusalem och Sheikh Jarrah idag är etnisk rensning. Det som hände i den heliga moskén var ett angrepp mot troende under sin allra heligaste fastemånad, och mot den heliga moskén. Vad vi står inför är en ockupation och apartheidregim. Det som händer idag i vårt land är ett resultat av den rasistiska, segregerande politiken från ockupationsmakten. Som kristna måste vi tala sanning; verkligheten accepterar aldrig diplomati och opartiskhet. Ämnet är inte en tvist där vi ber om fred. Det som krävs av oss är att inte att vara lugna och återhållsamma - som vi hör och läser om idag. Vi måste säga sanningen! Det som krävs är ett sanningens ord inför de mäktiga och orättfärdiga. Vi måste kalla saker för deras rätta namn. Om vi inte överger falsk neutralitet och står med de förtryckta och med sanningen, kommer vi inte att bidra till fredsprocessen………...”


VI ÄR KALLADE ATT TALA SANNING OCH KALLA SAKER VID DERAS RÄTTA NAMN

(LÄS MERA HÄR.)

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar