Twingly statistik

måndag 17 maj 2021

Jonas Gardells brev till Stefan Svärd

 Jonas Gardell skriver i Expressen:

"Just nu sker inom den del av frikyrkan som varit och är konservativ en förändring i synen på homosexuella och transpersoner. Glädjande eftersom HBTQ-personer i dessa församlingar ofta tvingats leva i förnekelse eller celibat, ibland förskjutna av sina församlingar och familjer, ibland har man till och med drivits till självmord.

Denna förändringens vind har tråkigt nog föranlett Stefan Swärd, en i de kretsarna välkänd debattör, att gång efter annan gå till storms mot HBTQ-personer, vilket har skapat stor förtvivlan och sorg hos många som tillhör dessa församlingar och som kämpar för både sin tro på Gud och sin rätt att få vara sig själva, älskade och omfattade just såsom de är. I sin förtvivlan har man vänt sig till mig och bett mig göra något. Därför skriver jag detta öppna brev till Stefan Swärd."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar